Vastgoed

Onder meer door het beheer en de renovatie van eigen patrimonium, hebben we een ruime ervaring opgebouwd in het rentabiliseren en optimaliseren van residentieel vastgoed. Naast beheer, zijn we ook actief in aankoop, verkoop en (her)structurering van vastgoed en of vastgoedvennootschappen. Om succesvol te kunnen zijn, beschikken wij over een brede expertise en breeds netwerk in aanverwante domeinen waaronder de juridische, financiële, verzekering en technische aspecten van vastgoed.

Als rentmeester ontzorgen wij uw vastgoed; zowel

– Administratief,
– Financieel,
– Technisch en Bouwkundig,
– maar ook op het vlak van Rendementsbewaking, investeren of verkopen.

Vastgoedmakelaar-Bemiddelaar België

Lieven Stas, BIV-nummer: 506512

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160).

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Ondernemingsnummer: BE 0454.948.608

Hoe kunnen wij u helpen?

Ontdek al onze diensten

Bedrijfsadvies

Fusies en overnames

Groeikapitaal

Vastgoed