Website Policy Vincere Adviesgroep

 1. Dit is de website policy van Vincere Adviesgroep BV (met maatschappelijke zetel te B-9250 Waasmunster, Baverikstraat 26, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen), ondernemingsnummer BE 0454.948.608 (hierna “Vincere”). De website en de inhoud van de website is in beheer van Vincere.
 2. Het gebruik van de website ‘vincereconsulting.be’ is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten. We hebben het recht om deze bepalingen op elk moment aan te passen, zonder kennisgeving.
  1. Door het gebruik van de website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
  2. De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Vincere. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke, noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies ten aanzien van de gebruiker. Vincere geeft geen enkele garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.
  3. De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van Vincere. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.
  4. Vincere zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, Vincere neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Vincere zo snel als mogelijk dit rechtzetten. In geval de gebruiker bepaalde onjuistheden zou ontdekken in de informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website kan de gebruiker Vincere steeds contacteren via info@vdp.be
  5. De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.
  6. Vincere geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. Vincere is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website.
  7. Vincere kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.
  8. Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn.

 

Privacy policy Vincere

 1. Dit is de privacy policy van Vincere BV (met maatschappelijke zetel te B-9250 Waasmunster, Baverikstraat 26, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen), ondernemingsnummer BE 0454.948.608 (hierna “Vincere”). Vincere respecteert de privacy en de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens van elke klant en van elke bezoeker van haar website.
 2. Bij het bezoeken van onze website dient u geen persoonsgegevens in te vullen. Indien dit wel het geval is zal dit aangegeven zijn. Al uw gegevens die u op onze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij het invullen van het contactformulier of voor het registeren van de nieuwsbrief vraagt Vincere u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren en informeren. Dit kan volgende gegevens omvatten:
  • Naam
  • Voornaam
  • Emailadres
  • Bedrijf
  • Telefoonnummer
  • Adres, postcode, gemeente
  • Uw wens
  • Uw bericht
  •  

Het staat u vrij om deze en/of bijkomende persoonsgegevens in te vullen.

U kunt u steeds afmelden voor onze nieuwsbrief door ons een email te sturen.

 1. Al uw persoonsgegevens die u verstrekt aan Vincere, via de website of via enig ander kanaal, gebruikt Vincere alleen om u een betere service te geven en voor de specifieke doeleinden waarvoor het gegeven werd. Deze doeleinden zijn volgende: om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor het verkrijgen van onze nieuwsbrief, om u te contacteren, om uw vragen te beantwoorden en u informatie te bezorgen, voor het beheer van onze klanten en voor het uitvoeren van onze diensten.
 2. Uw persoonsgegevens worden door Vincere in een bestand opgenomen, voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.
 3. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Vincere uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens steeds accuraat en correct te houden en we passen uw persoonsgegevens aan van zodra wij op de hoogte gebracht worden van veranderingen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand voor de periode nodig voor het vervullen van de hierboven vermelde doeleinden of zolang de toepasselijke regelgeving ons dit toelaat. We delen geen persoonsgegevens met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om onze diensten uit te voeren of indien dit vereist zou zijn door de toepasselijke regelgeving.
 4. Bescherming van de persoonsgegevens is van uitermate belang voor Vincere. We verklaren hierbij dat we de algemeen aanvaarde technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Desalniettemin kan geen enkele overdracht van gegevens over het internet volledig veilig of zonder virussen zijn. We zullen echter naar best vermogen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd worden.
 5. In overeenstemming met de vigerende wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens kan u op elk moment kosteloos vragen om uw gegevens uit het bestand te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Tegen gehele of gedeeltelijke verwerking van uw gegevens in het algemeen en specifiek tegen verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden kan u zich steeds kosteloos verzetten.
 6. In geval van vragen, opmerkingen of klachten of ingeval uw persoonsgegevens moeten aangepast worden kunt u ons steeds contacteren via het contactformulier of via onze privacy verantwoordelijke Inge@vdp.be.

 

Cookies Policy Vincere

 1. This is the cookies policy of Vincere BV, with registered company premises at B-9250 Waasmunster, Baverikstraat 26, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen), VAT BE 0454.948.608 (hereafter “Vincere”).
 2. Vincere may make use of cookies to improve user experience and for the collection of web statistics from visitors to its website www.vincereconsulting.be. Cookies are small data or text files that are installed by the server of a website in the browser of your computer or mobile device when you visit the website in question. Cookies consist of a (unique) number and value that makes it possible to identify your browser during a visit to the website, and this for a number of specific purposes, such as:
  • Session cookies : temporary cookies employed for the duration of the visit to the website;
  • Tracking cookies : cookies that monitor and store details of your behaviour during subsequent and repeated visits;
  • Technical or functional cookies: cookies which, for example, record your language settings.

The website server can only read the cookies that the server itself has installed. The server has no access to other information on your computer or mobile device. Cookies are stored on your computer or mobile device in your browser folder.

You can arrange the settings of your browser so that you automatically receive a digital message when a cookie is installed or when data collection by cookies is not possible. In these circumstances, you will not be able to make full use of the possibilities offered by the website. You can remove the cookies previously installed on your computer or mobile device at all times.

Vincere may make use of the following cookies on its website:

 1. Necessary cookies
  These cookies are essential if you wish to visit our website and use certain sections of it. For example, these cookies make it possible for you to navigate between the different menu options or to fill in the site’s various forms.
  1. Technical cookies
   There are the cookies that make it easier for the visitor to use the website and ensure a more personalized surfing experience. For example, these cookies record your preferred language settings.
  2. Performance cookies
   The website can also make use of Google Analytics for the recording of statistics. For example, cookies collect information about the use of our website for the purpose of improving its content, better adjusting it to the needs of visitors and enhancing its user-friendliness.
  3. Third party cookies
   The website may also contain cookie elements from other third parties.