Een artikel in de Financial Times over de uitdagingen van private equity in 2024 vat meteen goed samen hoe deals in 2024 zullen moeten worden gestructureerd om succesvol te kunnen zijn.

Als een verkoper in 2024 nog steeds een goede prijs voor zijn bedrijf wil krijgen, zal hij moeten openstaan voor een ‘gestructureerde transactie’. Onder andere de hogere financieringskost en de terughoudendheid van banken in bepaalde sectoren, leiden ertoe dat een overname niet langer gefinancierd kan worden louter op basis van cash en bancaire schuld. Een gestructureerde transactie is een deal waarbij gebruik gemaakt wordt  van complexe structuren. Daartoe behoren op prestaties gebaseerde earn-outs waarbij verkopers een hogere prijs krijgen als hun bedrijf beter presteert dan verwacht of andere instrumenten zoals een vendor loan (achtergestelde lening van de verkoper), uitgestelde betalingen vanwege de koper of nog rollover-investeringen van verkopers bij de kopende partij om deals alsnog rond te krijgen.

Voor zowel Overnamepartners als het moederhuis VDP is deze trend geen verrassing. Reeds in 2023 werden immers meerdere deals gestructureerd rond earn-outs en vendor loans.
Hoe dan ook er is nog steeds voldoende geld beschikbaar voor overnames. Alleen wordt de overnemer selectiever in zijn keuze. Investeerders blijven actief investeren in KMO’s en snelgroeiende door ondernemers geleide bedrijven, zij het met een grotere focus op het genereren van cash en het terugbetalen van schulden.

Corona halveert Belgische overnamemarkt in 2020

Maar 2021 belooft beterschap

Ondanks een stevige inhaalbeweging in de laatste maanden van het jaar, heeft de Belgische overnamemarkt een zwak jaar achter de rug. De boosdoener: de coronacrisis. Met tal van deals in de pijplijn belooft 2021 evenwel stevig van start te zullen gaan. Er is veel kapitaal in de markt dat zoekt naar mooie projecten en lenen bij banken en andere partijen is nog steeds gunstig.

Meer hierover vindt u op deze link.