Betaal minder belastingen door vastgoed via een vennootschap te schenken

Als u onroerend goed aan uw kinderen wilt schenken, kan het zinvol zijn om dat onroerend goed in een vennootschap onder te brengen. U zal er een stuk minder belastingen op betalen.

Om een schenking van geld of effecten te doen hoeft u niet per se via een notaris te passeren. U kunt de schenking gewoon onderhands doen, en dan betaalt u geen schenkbelasting. Voorwaarde is wel dat u als schenker nog minstens drie jaar blijft leven, want anders zal de begunstigde erfbelasting moeten betalen. Maar u kunt er ook voor kiezen om de schenking bij de notaris te laten registreren. In dat geval is er een schenkbelasting van 3 procent verschuldigd, maar daarmee wordt dan wel definitief een latere erfbelasting uitgesloten.

Bij het schenken van onroerend goed ligt het anders. U zult daarvoor altijd bij de notaris langs moeten. Bovendien gelden voor het schenken van vastgoed ook altijd hogere tarieven, die gelijk zijn in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Voor een schenking in rechte lijn of tussen partners wordt op de eerste schijf van 150.000 euro een belasting van 3 procent geheven, tussen 150.000 en 250.000 is dat 9 procent, tussen 250.000 en 450.000 euro bedraagt de belasting 18 procent en boven 450.000 euro loopt het tarief op tot 27 procent.

Onderbrengen in vennootschap

Gelet op deze hoge schenkbelasting kan het interessant zijn om het onroerend goed in een vennootschap onder te brengen en niet het onroerend goed zelf, maar de aandelen in de vennootschap te schenken. In dat geval zal er maximaal 3 procent schenkbelasting verschuldigd zijn.

U moet wel met een belangrijk gegeven rekening houden: sinds 2007 geldt voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden een vrijstelling van erfbelastingen voor de gezinswoning. Die vrijstelling krijgt u echter niet als u de gezinswoning in een vennootschap hebt ondergebracht.

Bron: De Tijd